Akreditovaný dopravní psycholog Ministerstva dopravy ČR - č. j. 215/2012-160-OST/4. Člen Asociace dopravních psychologů  

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ


   Dle § 87a odst. 4 Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů jsou dopravně psychologické vyšetření povinni absolvovat:

ŘIDIČI – profesionálové a vybodovaní řidiči

Zákon č. 133/2011 Sb.
řidiči vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravy, řidiči převážejících nebezpečný náklad, bagristé a jeřábníci
řidiči speciálních vozidel s předností jízdy, používající výstražné zvukové či světelné signály (sanitky, hasiči a policie)
řidiči tramvají a busů MHD
řidiči, kteří si rozšiřují své řidičské oprávnění o skupiny C, E a D
vybodovaní řidiči žádající o vrácení řidičského oprávnění dle § 123d odst. 3 Zákona č. 133/2011 Sb. (jímž se mění Zákon č. 361/2000 Sb.)Dle Zákona č. 247/2000 Sb. jsou dopravně psychologické vyšetření povinni absolvovat také:

UČITELÉ AUTOŠKOL

Nový Zákon č. 101/2013 Sb. platný od 1. 7. 2013 ukládá povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření také pro:

ŘIDIČE PO ZÁKAZU ČINNOSTI
DALŠÍ DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÝ SERVIS:


Pro autoškoly, dopravní firmy a policii:
přednášky z oblasti dopravní psychologie
psychologickou rehabilitaci problémových řidičů, krizovou intervenci při dopravních nehodách, případně následnou podpůrnou psychoterapii při výskytu posttraumatického syndromu

Pro lékaře:
zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel u řidičů – amatérů - věk nad 65 let (dle § 87 odst. 5 Zákona č. 361/2000 Sb.)
zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel u osob při zdravotních problémech (poúrazové stavy, neurologické diagnózy), dále u řidičů, kteří byli závislí na návykových látkách, popř. při jakýchkoliv dalších pochybnostech lékaře o pacientově způsobilosti řídit motorové vozidlo


POZOR: Dopravně psychologická vyšetření a zprávy o jejich výsledcích jsou s platností od 1. 8. 2012 platná pouze od akreditovaných psychologů Ministerstva dopravy ČR - viz § 87a odst. 4, 5 abcd. Pouze tato vyšetření mají právní validitu a jsou respektována na území EU. Naši akreditaci je možno si ověřit na stránkách Ministerstva dopravy ČR, v sekci silniční doprava (udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření, jména akreditovaných psychologů MD ČR jsou tu řazena abecedně)