Akreditovaný dopravní psycholog Ministerstva dopravy ČR - č. j. 215/2012-160-OST/4. Člen Asociace dopravních psychologů  

VYŠETŘENÍ:


TERMÍN VYŠETŘENÍ JE NUTNO PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT!
U nás platí krátké objednací lhůty!

   Dopravně psychologické vyšetření vychází z Alternativní metodiky pro psychologické vyšetření řidičů doporučené Asociací dopravních psychologů ČR. Jedná se o soubor psychodiagnostických metod, který obsahuje časově limitované výkonové testy, testy osobnosti a přístrojovou zkoušku. Délka vyšetření je cca 4-5 hodin, závisí od důvodu vyšetření (vyšetření v delším časovém rozsahu absolvují vybodovaní řidiči, učitelé autoškol a řidiči se zdravotní problematikou)

Posudek z vyšetření obdržíte ihned po skončení psychotestů.
   S výsledky vyšetření je řidič seznámen ihned po vyhodnocení výsledků a to v závěrečném pohovoru. Je přitom upozorněn současně i na možná rizika dopravního chování vzhledem k případné nehodovosti apod.
   Celé vyšetření je ukončeno předáním závěrečné písemné zprávy o výsledku vyšetření psychické způsobilosti psychologem, a to dle § 87a Zákona č. 411/2005. Tato zpráva je podkladem k posudku o celkové zdravotní způsobilosti řidiče, který vydává praktický nebo závodní lékař.
   Informace získané během vyšetření jsou důvěrné a podléhají Zákonu o ochraně osobních
údajů č. 101/2000 Sb.

CO JE DŮLEŽITÉ:


Nezapomeňte:
vzít s sebou brýle na čtení, příp. naslouchadla (pokud je nosíte)
vzít s sebou platný občanský a řidičský průkaz
dostavit se odpočinutý, vyspaný a v dobré zdravotní, tj. psychické a fyzické kondici
min. 12 hodin před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje
přinést k vyšetření výpis z evidenční karty řidiče, který získáte v místě vydání vašeho řidičského oprávnění - tj. na dopravním oddělení příslušného městského úřadu
v případě vyšetření na žádost lékaře přinést zdravotní dokumentaci

Dopravně psychologické vyšetření:
trvá cca 4- 5 hodin
není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou
hradí je řidič, případně jeho zaměstnavatel a to hotově přímo na místě (pokud není předem dohodnuto jinak)